Giỏ hàng

Tên hàng Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)  
Giấy lau bóng giầy 90,000 

90,000 

Tổng cộng: 90,000   


nút thanh toán nút tiếp tục mua hàng nút xóa toàn bộ giỏ hàng