Giỏ hàng

Tên hàng Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)  
Bộ gội xả dưỡng CLear Men 300,000 

300,000 

Tổng cộng: 300,000   


nút thanh toán nút tiếp tục mua hàng nút xóa toàn bộ giỏ hàng