Giỏ hàng

Tên hàng Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)  
Tất quần SABRINA 110,000 

110,000 

Tổng cộng: 110,000   


nút thanh toán nút tiếp tục mua hàng nút xóa toàn bộ giỏ hàng