Giỏ hàng

Tên hàng Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)  
Băng VS Laurier hàng ngày - Gói 120 Miếng 160,000 

160,000 

Tổng cộng: 160,000   


nút thanh toán nút tiếp tục mua hàng nút xóa toàn bộ giỏ hàng