Giỏ hàng

Tên hàng Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)  
Bộ dầu gội H&S 220,000 

220,000 

Tổng cộng: 220,000   


nút thanh toán nút tiếp tục mua hàng nút xóa toàn bộ giỏ hàng