Giỏ hàng

Tên hàng Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)  
Tấm lót bếp từ IH Next (bộ 2 tấm) 350,000 

350,000 

Tổng cộng: 350,000   


nút thanh toán nút tiếp tục mua hàng nút xóa toàn bộ giỏ hàng