Giỏ hàng

Tên hàng Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)  
Tủ lạnh Hitachi R-M6700D (X) 80,000,000 

80,000,000 

Tổng cộng: 80,000,000   


nút thanh toán nút tiếp tục mua hàng nút xóa toàn bộ giỏ hàng