Giỏ hàng

Tên hàng Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)  
Bộ quần áo mưa - Nhật 1,200,000 

1,200,000 

Tổng cộng: 1,200,000   


nút thanh toán nút tiếp tục mua hàng nút xóa toàn bộ giỏ hàng