Giỏ hàng

Tên hàng Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)  
Tủ lạnh Hitachi R-X6700D (ZV) 78,000,000 

78,000,000 

Tổng cộng: 78,000,000   


nút thanh toán nút tiếp tục mua hàng nút xóa toàn bộ giỏ hàng