Giỏ hàng

Tên hàng Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)  
Bộ dao Pure Komachi 2 1,860,000 

1,860,000 

Tổng cộng: 1,860,000   


nút thanh toán nút tiếp tục mua hàng nút xóa toàn bộ giỏ hàng