Giỏ hàng

Tên hàng Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)  
Vòi bồn tắm TOTO TMGG40E 4,300,000 

4,300,000 

Tổng cộng: 4,300,000   


nút thanh toán nút tiếp tục mua hàng nút xóa toàn bộ giỏ hàng