Giỏ hàng

Tên hàng Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)  
Sen tắm TOTO TMN40TJ 8,300,000 

8,300,000 

Tổng cộng: 8,300,000   


nút thanh toán nút tiếp tục mua hàng nút xóa toàn bộ giỏ hàng