Giỏ hàng

Tên hàng Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)  
Vòi TOTO TLHG31DEF 5,000,000 

5,000,000 

Tổng cộng: 5,000,000   


nút thanh toán nút tiếp tục mua hàng nút xóa toàn bộ giỏ hàng