Giỏ hàng

Tên hàng Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)  
Máy giặt Hitachi BD-1500L - 9 kgs 29,900,000 

29,900,000 

Tổng cộng: 29,900,000   


nút thanh toán nút tiếp tục mua hàng nút xóa toàn bộ giỏ hàng