Giỏ hàng

Tên hàng Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)  
Băng VS Laurier (gói hồng) 140,000 

140,000 

Tổng cộng: 140,000   


nút thanh toán nút tiếp tục mua hàng nút xóa toàn bộ giỏ hàng